שער 2

Tel-Aviv Museum – Helena Rubinstein Pavilion2

שער

Tel-Aviv Museum – Helena Rubinstein Pavilion

Черное небо. 1967

Black Sun

שומר-לילה - 1964 (מונוטיפ וגואש על נייר 42-53)

Night Guard

ציפור חשמלית -1966 ( טמפרה על קרטון53-44 )

Electrical Bird

Левиафан. 1964

Leviathan

חג הסוכות - 1964 (מונוטיפ על נייר 53-42)

Chag Sukkot

הפרפר של סטסין - 1966(טמפרה וגואש על קרטון 47-62

Stasin’s Butterfly

המסע הנצחי - 1967 (טמפרה וגואש על קרטון 30-40)

The Eternal Journey

גלגולים - 1968 (טמפרה על קרטון 48-32)

Galgulim

envelope_1963_1206

Envelope 1206

envelope_1963_1205

Envelope 1205

envelope_1963_1204

Envelope 1204

envelope_1963_1194

Envelope 1194

Artillery_1964

Artillery

1812_1963

1812

1812

1812

1194 - Envelopes

Envelopes

1459 - Porcelain Man

Porcelain Man

1411 - A Black Rectangle

A Black Rectangle

1394 - The Duke Losaine

The Duke Losaine

1273 - Artillery

Artillery

Oriental Landscape

Oriental Landscape

Genesis 2

Genesis 2

My God Wedding

“My God Wedding…”

Midnight Moon

Midnight Moon

Mirror

Mirror

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Plechanov

Plechanov

Two Lines

Two Lines

Stesin's Butterfly

Stesin’s Butterfly

Landscape with a Fish

Landscape with a Fish

Medals Decorated Russia

Medals Decorated Russia

Anatomy of Art

Anatomy of Art

Generalissimus

Generalissimus

Tomb of an Israel Soldier

Tomb of an Israel Soldier

Without Name 2

Without Name 2

Three Monks

Three Monks

Still Life - Signboard

Still Life – Signboard

Portrait of a Jew

Portrait of a Jew

Self Portrait

Self Portrait